home / discography / hafen e.p.

hafen e.p.

hafen e.p.

  • 2018.10.28
  • KPH-002
  • 艦隊Collection 配樂的改編
  • 01. 在黎明的地平線上
  • 02. 母港
  • 03. 新「海上護航艦隊」起錨!
  • 04. 決戰! 衝進來鐵底海峽!
  • 05. 邂逅
  • 06. 飛龍的反擊
  • 07. 艦隊的再集結
  • buy CD :
  • BOOTH